Haláleset utáni teendők

A haláleset bekövetkezésének helye szerint különböző eljárásokra és ügyintézési folyamatokra lesz szükség ahhoz, hogy az elhunyt temetési szertartása méltóságteljesen elvégezhető legyen.

Lakáson bekövetkezett elhalálozás esetén

Lakáson vagy szociális intézményben történt elhalálozás esetén elsődlegesen értesíteni kell a háziorvost. Amennyiben a háziorvos valamely okból elérhetetlen – pl: éjszakai órák, hétvége, lakhelytől távolabbi elhalálozás – úgy az orvosi ügyeletet kell telefonon hívni, hogy az elhalálozott személy halottvizsgálatát elvégezze. A kiérkező orvos elvégzi a halottszemlét, s amennyiben az elhalálozás természetes úton következett be, valamint a halál oka egyértelműen megállapítható, úgy a helyszínen teljes egészében kiállítja a Halottvizsgálati Bizonyítványt. Amennyiben a halottvizsgálat során teljes bizonyossággal nem megállapítható a halálozás oka, úgy az orvos elrendeli az elhunyt kórboncolását.

A halottvizsgálat elvégzése után lehet értesíteni a temetkezés ügyeletes munkatársát, aki intézkedik a halottszállításról.
 
Cégünk 24 órás, azaz éjjel-nappali ügyeletet tart fent a halottszállítási megbízások bejelentésére!
A telefonon történt értesítéstől számított 2 órán belül elszállítjuk az elhunytat. Munkatársaink a helyszínen átadnak a hozzátartozók részére egy részletes tájékoztató kiadványt, hogy milyen teendőik lesznek az eltemettetéssel kapcsolatosan, illetve milyen dokumentumokat hozzanak magukkal a temetés megrendeléséhez.

Ha a halálesetet megállapító orvos egyértelműen meg tudja állapítani a halál okát, akkor engedélyezi az elhunyt halottasházba történő elszállítását. Ebben az esetben cégünk az elhunytat az általunk üzemeltetett halottasházba szállítja, ahol gondoskodunk a további megfelelő kegyeleti körülmények biztosításáról.

Ha a halál oka egyértelműen nem állapítható meg a helyszínen, akkor a halottvizsgálatot végző orvos további halottvizsgálatra, azaz kórboncolásra beszállítatja az elhunytat az általa megjelölt egészségügyi intézménybe. Ilyen esetben az a gyakorlat, hogy az orvos értesíti a halottszállítást végző temetkezési céget.

A kórboncolásra történő szállítás költségeit az egészségügyi intézmény fizeti, ez esetben Önt semmilyen költség nem terheli a szállítást illetően.

De ha az orvos megállapította a halál okát és engedélyezte a halottasházba történő szállítást, úgy ennek költségei már Önt terhelik. Ennek okán nem mindegy, hogy melyik temetkezési cég végzi el a feladatot, mivel elég nagy különbségek is lehetnek a szolgáltatási díjakat illetően.
 
Önnek joga van meghatározni az orvosnak, hogy melyik temetkezési céget hívja az elhunyt szállítási feladatának elvégzésére!

Egészségügyi intézményben történt elhalálozás esetén

Amennyiben az elhalálozás kórházban vagy klinikán történik, Önnek először arra a fekvőbeteg osztályra kell befáradnia ahol az elhunyt elhalálozott, hogy a személyes tárgyakat és a zárójelentést átvegye. Ezen az osztályon tudja kérvényezni a kórboncolás mellőzését is, ami azt jelenti, hogy nem fogják felboncolni az elhunytat abban az esetben, ha ezt a kórház főigazgatója aláírásával engedélyezi.
A Patológiai osztályon történik meg a halottvizsgálat elvégzése és itt kerül kiállításra a Halottvizsgálati Bizonyítvány. Ezt a dokumentumot az elhunyt személyi irataival együtt átadják a hozzátartozó részére.

Ezután nincs más teendő, mint befáradni valamelyik temetés felvételi irodánkba és ott a teljes körű felvilágosítás és ügyintézés mellett munkatársainkkal megszerveztetni az elhunyt temetését.

Számunkra teljes mértékben érthető, ha szeretné magát vagy szeretteit megkímélni egy esetlegesen felmerülő további negatív impulzustól, ezért a Patológiai osztályon történő ügyintézéseket bízza társaságunkra, felkészült kollégáink tudják mit és hogyan kell elintézni, hogy a lehető leghamarabb kézhez kapjuk az elhunyt keletkezett halálozási iratait. Önnek a gyászfeldolgozással kell törődnie, nem az egészségügy bonyolult bürokratikus rendszerével foglalkozni. A mi dolgunk lesz az, hogy a végtisztességre történő előkészítésért és az elhunyt hűtéséért felszámolt díjat kifizessük a Patológiai osztályon, amit utólag nyugodt körülmények között irodánkban el tudunk számolni.

Külföldön történt elhalálozás esetén

Amennyiben magyar állampolgár halálozik el külföldön, úgy az elhunyt Magyarországra szállításával kapcsolatban cégünk nemzetközi ügyintézőjével szükséges felvenni a kapcsolatot. Megbízónkkal történt részletes megbeszélés és egyeztetés után azonnal intézkedünk és tájékozódunk a kialakult helyzetről. A helyzet pontos ismeretében tájékoztatjuk Megbízónkat, és javaslatot teszünk az elhunyt lehető leghamarabb történő, illetve költséghatékony hazaszállítási formájáról.

Külföldi állampolgár Magyarországon történt elhalálozásának teljes körű ügyintézését és a szállítás megszervezését vállaljuk oly módon, hogy Önnek csakis irodánkba kell befáradnia a részletek átbeszélése és a dokumentumok aláírása végett. Minden más a mi dolgunk!